Clocktime.WOW!

De zéér bekende Engelse klokkenverzamelaar John Taylor heeft, nu hij op hoge leeftijd is gekomen, besloten z’n meer dan magnifieke verzameling op digitale wijze aan z’n collega klokkenliefhebbers in de wereld te tonen.

KOMT dat ZIEN !!!

Introductie door Taylor: (https://www.youtube.com/watch?v=YQC4_aI4fBg)
Het digitale museum: (www.Clocktime.co.uk)Taylor maakte in Nederland (een beetje onplezierige) naam met een gratis verstrekte monografie bij de spectaculaire klokkententoonstelling bij Bonhams in 2018, waarin hij meende aan te tonen dat de jonge Engelse klokkenmakers-leerling John Fromanteel in 1657 naar de Nederlander Salomon Coster toekwam om aan… Coster te leren hoe het door Huygens uitgevonden slingeruurwerk werkte…

Verder de sympathie zelve, hebben wij het hem vergeven...

En belangrijker…., het is uitvoerig weerlegd door “onze” Frits van Kersen (o.a. in het Tijdschrift).

Daarvoor hebben we helaas een keer een potentieel fraaie voordracht bij een jubileum van de Dutch Section of the Antiquarian Horological Society (AHS) van hem in Asten gemist (!), omdat hij op weg daarheen was neergestort met z’n privé vliegtuig. Het liep gelukkig goed af. Kan soms gebeuren…
's-Hertogenbosch